Det er for tiden for høyt vannforbruk i Tysvær kommune. Noe av dette skyldes såkalt "frost-tapping", (som er en gammel metode som ble brukt tidligere der en lot vannet dryppe eller renne fra utvendige kraner for å unngå at vannet frøs). Noe av det høye vannforbruket kan også skyldes lekkasjer som følge av frostsprengte rør. Vannlekkasjer koster samfunnet store summer, og den beste løsningen for å hindre dette er å stenge vannet, og eventuelt tømme ledninger der det er fare for frost.

Kommunen ber hus- og hytteeiere følge med og sjekke om det kan være lekkasjer, rennende kraner eller annet unødvendig vannforbruk.

En måte å avdekke lekkasjer eller annet unødig vannforbruk på, er å lytte på rørene når vannet er avstengt. Om du da hører susing i røret, må en prøve å finne årsaken til dette.

For mer informasjon se lenken nedenfor:

http://www.sintef.no/upload/Unng%c3%a5-vannskader-2010-2.pdf