I løpet av denne uken skal alle innbyggere som er 85 år eller eldre, ha blitt kontaktet vedrørende Covid-19 vaksine. Det har vært noen få vi ikke har oppnådd kontakt med, og vi ber de aktuelle ringe inn til kommunens vaksinetelefon neste uke og melde fra. 

I neste gruppe, som er de som er 75 år og eldre, er det 619 personer i Tysvær kommune. Ettersom vi fremdeles får et begrenset antall med vaksiner, vil det ta flere uker før alle har fått tilbud om vaksinen. Neste uke får vi for eksempel 114 nye doser. Vi ber om forståelse for at ikke alle kan få tilbud samtidig. Alle i denne kategorien blir kontaktet direkte av fastlegen sin, eller av kommunens vaksinasjonsteam.

Vi oppfordrer igjen om at alle innbyggere mellom 18 og 74 år registrerer seg i Helseboka (født i 1946 eller senere). Det har også blitt sendt ut brev til alle innbyggere denne uken om hvordan registering og vaksinering vil foregå.

Klikk her for å registrere deg i Helseboka

injection 1674900 1280 1