Vaksineinformasjon

Denne uken vaksineres aldersgruppen 55-64 år med underliggende sykdom. Neste uke vil det være en glidende overgang til neste gruppe, 45-54 år med underliggende sykdom. Til nå er 22,54 % av alle innbyggere vaksinert med minst en dose- det går opp og frem!

I løpet av denne uken vil de aller fleste i aldersgruppen 55-64 år med underliggende sykdom være tilbudt vaksine. Dersom det er noen som ikke er blitt kontaktet, ønsker vi gjerne at du ringer oss. Vi vaksinerer alltid de som er igjen i høyere grupper før vi starter på ny gruppe.

Vaksineringen er bygd på tillit, og det er viktig at de med underliggende sykdom får tilbud om vaksinen nå. Dersom noen uten underliggende sykdom skulle få tilbud om vaksine nå, er vi takknemlige for og avhengige av innbyggernes hjelp til å oppdage slike eventuelle feil.

Både Frakkagjerd, Tysvær og Aksdal legesenter vaksinerer sine pasienter. Pasienter tilknyttet legesenteret i Nedstrand blir ivaretatt på Aksdal legesenter.

Innbyggere uten fastlege i Tysvær kommune vaksineres nå av det kommunale vaksinasjonsteamet, og disse vaksineres hver fredag fremover så lenge det er behov.

Det er nå bestemt nytt intervall på 12 uker mellom 1. og 2. vaksinedose men dette gjelder kun de UTEN underliggende sykdom, altså friske fra 64 år og nedover i alder. Det betyr at vi ikke er begynt med utvidet intervall i Tysvær enda.

Koronasentralen har nå overtatt vaksinetelefonen, og det er en økt pågang. Vi er svært takknemlige for alle som ringer inn med spørsmål. Telefonen vil ha samme åpningstider som koronasentralen. 

Vi oppfordrer alle til å registrere seg på Helseboka, både om du har underliggende sykdom eller ikke. Spesielt alle uten fastlege i kommunen ønsker vi å få oversikt over her. I tillegg til Helseboka sjekker vi folkeregisterets lister, slik at vi får tak i alle. Dersom du er nylig tilflyttet til kommunen er det ikke sikkert vi har deg på innbyggerlisten, og da ønsker vi at du registrerer deg i vaksinekø. Trenger du hjelp til denne registreringen så ring gjerne til oss. Vi hjelper deg 😊