Vaksineinformasjon- influensa og korona

Det vaksineres nå både med koronavaksine og influensavaksine. FHI anbefaler blant annet en oppfriskningsdose (3. dose) av koronavaksinen til de over 65 år. Årets influensavaksinering er også i gang, og under følger informasjon om hvordan alt dette vil foregå i Tysvær fremover.

Influensavaksinering

Koronavaksinering