Utlysning tilskudd "aktivitet og trivsel i Tysvær"

Fra 2020 innførte Tysvær kommune en ny tilskuddsordning; «aktivitet og trivsel i Tysvær». Hovedformålet med ordningen er å stimulere lag og organisasjoner til å iverksette aktiviteter for å fremme trivsel og livskvalitet hos innbyggere i alle aldre.

Alle lag og foreninger i og for Tysvær kan søke om disse prosjektmidlene, og det legges opp til at det som hovedregel ikke gis investeringsstøtte gjennom denne ordningen. Det kan søkes om inntil kr. 10 000,- for hvert prosjekt.

Det vil være to søknadsfrister i 2021, vår og høst. Årets første søknadsfrist er satt til 14.05.21. Søknaden sendes til post@tysver.kommune.no eller Tysvær kommune, PB 94, 5575 Aksdal. Merk med: Tilskuddsordning «aktivitet og trivsel». Det planlegges rask saksbehandling av søknadene etter fristen.

Søknaden må inneholde følgende punkter:

  • Ansvarlig søker
  • Kontonummer
  • Beskrivelse av prosjektet
  • Gjennomføringsplan
  • Budsjett

Har du spørsmål om ordningen, ta kontakt med kultursjef Anders Netland på tlf. 47878600 eller folkehelsekoordinator Ann-Kristin B. Dahle på tlf. 97712441.