Folkepulsen Tysvær er et samarbeidsprosjekt mellom Tysvær kommune, Rogaland fylkeskommune og Rogaland idrettskrets som skal arbeide for å styrke folkehelsen i kommunen gjennom aktivitet i eksisterende idrettslag. Vi lyser nå ut nye midler, med søknadsfrist 30.11.18.

Prosjektet har primært tre målgrupper:

  • inaktive unge og voksne
  • mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • innvandrere               

Hensikten er å rekruttere inn flere fra målgruppene til idrettslagene og gi disse et godt idrettslig tilbud og dermed være en bidragsyter i kommunens folkehelsearbeid.

Folkepulsen Tysvær kan gi tilskudd til idrettslag som har spesifikke prosjekter rettet inn mot målgruppene i prosjektet. En styringsgruppe bestående av representanter fra Rogaland idrettskrets, Tysvær kommune og Tysvær idrettsråd har ansvaret for å forvalte midlene etter gjeldende retningslinjer.

Søknadsfristen er 30.11.2018


Søknaden sendes pr e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Eventuelle spørsmål angående ordningen rettes til: Prosjektleder v/ Rogaland Idrettskrets Oddvar Høyland tlf. 957 64 977, eller Idrettskonsulent Tysvær kommune Geir Stakkestad tlf. 911 00 133.

Vedlegg:

pdf 16 farge Søknadsskjema

pdf 16 farge Kriterier