Tysværnaturen er full av flotte opplevelser og muligheter for rekreasjon og fysisk aktivitet. Idrettskonsulent Geir Stakkestad oppfordrer innbyggere og andre besøkende i alle aldrer om å benytte seg av mulighetene.

Godt tilrettelagt

Tysvær kommune har over flere år lagt godt til rette for at innbyggere og andre skal ha mulighet for å komme seg enkelt ut i naturen. Oppgradering av turstier og –veier, lyssetting, merking, utdeling av lokalt turhefte med mer er gjort med formål om at det skal være en lav terskel for å kunne benytte naturen. Tysvær har mange flotte friluftsområder og turmål, både langs fjorden og på topper. I alle tettsteder og bygder er det muligheter for å komme seg ut på tur, enten kort eller langt.

 

Godt for helsaTursti Tysvær

Vi vet at kombinasjonen fysisk aktivitet og naturopplevelse gir gode helseeffekter, og friluftsliv er en viktig kilde til livskvalitet og både fysisk og psykisk helse. Å få flere til å delta i fysisk aktivitet utendørs vil gi gode folkehelseeffekter. Det er i dag en utfordring at bare en tredjedel av befolkningen er så fysisk aktive som helsemyndighetene anbefaler, og at det er store sosiale forskjeller i aktivitetsnivå. Naturen kalles gjerne for vårt beste helsestudio, og det er både gratis og åpent hele året. I tillegg til at naturen er viktig i forhold til fysisk aktivitet og positive konsekvenser av det, er det også slik at bare det å være i naturen gir helseeffekt. For eksempel viser studier at 30 minutter i naturen senker stresshormonene til et optimalt nivå.  

 

Turmål

Høstsesongen er en fin tid for å være i naturen, og på www.ut.no finner du mange eksempler på turmål i kommunen med ulik vanskelighetsgrad. Vår lokale gåtur-konkurranse er i samarbeid med Friluftsrådet Vest gjennom TellTur, og gjentas hvert år fra april til november. På nettsiden www.telltur.no/friluftsrad/vest/tysver finner du årets 12 turmål, hvor du kan delta i konkurransen både for hele regionen og lokalt i Tysvær. Årets turmål i Tysvær er Tveitskogen, Trodlakyrkja, Stølanuten, Alvanuten, Svebakken, Hest, Helgelandsfjellet, Lammanuten, Heggelifjellet, Straumane, Aksdalsvatnet og Håvåshytta. Hvis du vil delta i konkurransene minner vi om at siste frist er 1.november. Ellers er turene tilgjengelige året rundt, og vi ønsker unge og eldre god tur!