Kommunen får for tiden en del meldinger om rotter. Dette gjelder særlig i området ved Førrestjern. Her er det mange barn og voksne som koser seg med å mate ender og svaneparet som holder til ved ”Andedammen”. Vi vil minne alle om å påse at det ikke blir kastet mat på bakken og i områdene rundt som ender opp som rottemat. Overmating av fuglene fører til rester og smuler av brød som blir liggende, og gir næring til rottene.

Under er noen andre nyttige tips for å unngå rotter i ditt nærmiljø, hentet i frå Rogaland Brann og redning IKS:

 • Ikke gi fugler mat på marken eller på fuglebrett. Rotter er flinke til å klatre og vil komme seg opp på fuglebrettet.
 • Kompost og afallsdunker må være tette.
 • Nedfallsfrukt må fjernes.
 • Unngå lavtkrypende busker/hekker. Disse gir skjul for rotter.
 • Kaninhold kan trekke til seg rotter pga. matrester og at kaniner ikke fordøyer maten skikkelig.
 • Hundeavføring er også rottemat. Bruk pose og fjern dette.
 • Vedstabler o.l. må plasseres ut fra vegg og opp fra marken slik at en unngår mørke steder.
 • Steingjerder er et ypperlig gjemmested.
 • Lekeplasser kan være et problem hvis barna etterlater seg matrester.
 • Ikke gi katter og hunder mat ute.
 • Hold det ryddig rundt hus og i garasje for da finner ikke rottene tilholdssteder.
 • Kontrollér at det er musebånd mellom kledning og grunnmur. Rottene trenger ikke mer enn 1,25 cm2 for å komme inn.
 • Ikke hiv matrester og fett i do!
 • Ha metallrister i veggventiler.
 • Rotter bruker klatreplanter langs veggen til å komme seg opp på taket. De kommer seg inn i huset ved å gnage seg inn under taksteinene.
 • Toaletter som brukes sjelden bør ha lokket nede.
 • Unngå tørre vannlåser/sluker. Ha metallrist over slukene i kjelleren.