Tysvær tiltaks- og næringsfond 2022

Tysvær kommunes næringsfond skal nyttes til å støtte tiltak som kan utvikle bedrifter og bidra til vekst i verdiskaping og bosetting i kommunen. 

Næringsfondet er rettet mot nyetableringer og eksisterende næringsliv, og det ligger ingen klare begrensinger på hvem som kan søke. Det kan være enkeltmannsbedrifter eller større bedrifter. I tråd med formålet vil alle som kan bidra til nyskapning, markedsutvikling og arbeidsplasser kunne søke. 

Les mer om ordningen her