Tysvær kommune søkjar leiar for ressurs- og tenestekontor.

 

Søknadsfrist: 10.03.2020

 

For meir informasjon sjå her.