Tysvær kommune er nå på en 24. plass og har klatret 14 plasser totalt fra i fjor. Kommunen ligger på 5. plass i Rogaland. 

NHOs kommune-NM 2019 er basert på tallgrunnlag fra 2018. 

Kommunene blir rangeret etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi. Kommune-NM 2019 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2018.

Hva er Kommune-NM

Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner, utført i regi av NHO. Kommune-NM 2019 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Hovedfokus i rapporten er en sammenligning av fylker og kommuner, og drøfting av utviklingen i rangering fra 2013 til 2018.

Hovedelementet er en analyse av hvordan den enkelte kommunen presterer målt mot resten av kommune-Norge. Analysen er omfattende, men gir likevel et lettfattelig bilde av kommunen.

Plasseringer

  • Tysvær kommune 24. plass
  • Haugesund kommune 32. plass
  • Karmøy kommune 59. plass
  • Vindafjord kommune 40. plass
  • Sveio kommune 141. plass
  • Bokn kommune 265. plass

 

kommune nm