Turstien opp til Himakånå fra Hinderåvåg stenges helt i 2 uker

I juli måned skal turvegen opp til Himakånå være ferdig, og for å holde fremdriftsplanen vil det kreve stor aktivitet i alle deler av trasen de næmeste ukene.

På nederste del av traseen, fra fylkesvegen og opp til den første grinden, vil det de neste to ukene pågå arbeider med sprengning, grøfter og muring. Her er noen av partiene så smale at turgåere ikke kan passere med maskiner, grøfter og ustabile kanter i området.

Av sikkerhetsmessige hensyn er vi derfor nødt til å stenge traseen i to uker. Det vil bli satt opp sperringer nede ved fylkesvegen.

Dette betyr også at turvegen vil være stengt på kveldstid og i helgene de neste to ukene.

 

Himakaanaa web3