Trygg på glatta

Det meldes om en kjøligere værtype fremover. Unngå fall på glatta!

Er det glatt, gjør du lurt i å ta noen helt generelle forholdsregler når du beveger deg ute. Det aller viktigste er å ha kroppens tyngdepunkt over foten, og bruke egnede sko med mønster eller brodder. Bruk av strøsand bidrar til å redusere faren for fall. Dette kan du kjøpe selv eller hente ved rådhuset i Aksdal. 

Fallskader kan være både alvorlige og mindre alvorlige, og i mange tilfelle enkle å forebygge. I Tysvær jobber vi sammen for å forebygge skader og ulykker, og fall på glatta er ett av innsatsområdene.