Trygg i høyden

I Tysvær ønsker vi så få skader og ulykker som mulig. Våren er i full gang, og mange skal opp i høyden for å beskjære trær og male hus. Mange ulykker skjer ved uforsiktig bruk av stige. Pass derfor nøye på om du har slike planer.

Mange ulykker skjer ved uforsiktig bruk av stige. Stige er laget for forfl­ytningsarbeid og lette arbeidsoppgaver. Ved bruk av stige bør underlaget ikke være glatt eller ujevnt, og vinkelen bør være 75 grader. Sikre stigen i naturlige festepunkter som vindusstolpe, alternativt skru fast kroker i veggen. I mange tilfeller vil det være mest hensiktsmessig å bruke stillas eller lift.