Du som har hage må bidra til at vegetasjon fra din eiendom ikke skaper trafikkfarlige situasjoner.

Det er viktig at alle myke trafikanter kan ferdes trygt langs veiene. Mange er flinke til å klippe hekker og busker og holde disse innenfor eiendommen. Vi vil likevel minne om at alle huseiere har ansvar at egne hekker og busker slik at de ikke brer seg ut på fortauet og tvinger skolebarna ut i veien.

Selv om vi gjør vårt beste for å feie for egen dør - eller klippe for egen hekk - vil vi gjerne ha beskjed hvis det er kommunale hekker og busker som ikke er klippet. Dette kan meldes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller til Servicetorget på tlf.  52 75 70 00.

Slik bidrar du til god trafikksikkerhet:

  • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen.
  • I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også de små trafikantene skal ha oversikt. Også når det har snødd.
  • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.
  • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
  • Trafikanter og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner. Greiner fra trær skal henge minst 3 meter over fortau og sykkelfelt. Høyden over selve veibanen skal være minst 4,7 meter.
  • Greiner skal ikke nå opp til ledninger.

Farlige situasjoner

Hekk, busker og trær vokser raskt til høyder og bredder som hindrer fri sikt, skjuler viktig trafikkinformasjon eller tvinger myke trafikanter ut i veibanen. Greiner og kvister som henger for lavt kan tvinge kjøretøy over i feil kjørefelt. Større kjøretøy, som brøyte- og renovasjonsbiler, kan bli hindret i å gjøre jobben sin, og utrykningskjøretøy kan miste verdifull tid. Derfor er det viktig at du klipper hekk, busker og trær på eiendommen din når det er nødvendig.

Vi vil gjerne slippe å kontakte deg om hekken din

Tysvær kommune er opptatt av trafikksikkerhet og arbeidet med vegetasjonsrydding. Dersom du som er grunneier ikke klipper hekker og busker ved fortau og vei godt nok, vil du få brev med beskjed om å gjøre dette. Der vil også gi deg en skisse over frisiktsoner, der vegetasjonen skal være høyst 50 cm. Dersom denne oppfordringen ikke blir fulgt opp, kan vi gi pålegg med frist. Dersom fristen ikke blir holdt, kan Tysvær kommune sørge for å gjennomføre klippingen for grunneiers regning.