Tysvær og Bokn opphever det strenge totalforbudet etter vurdering utfra skogbrannindeks og nedbør som har kommet og er meldt videre.

Det er samtidig viktig å minne om det generelle forbudet som sier at det i tidsrommet 15. april til 15. september er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra brannvesenet.