Tysvær kommune har gjort avtale med to nye leger.

Ragnhild Stuve overtar Ola Vassbø sin liste 1. april og starter opp ved Frakkagjerd legesenter.

Ragnhild Stuve har praktisert som allmennlege og er spesialist i spesialist i øre, nese-hals sykdommer. Hun har den siste tiden vikariert som fastlege ved Gard legesenter.

Memunat Ajetunmobi skal begynne ved Hegren legesenter, men hun skal ha permisjon frem til slutten av februar 2020. I mellomtiden blir listen ivaretatt av vikar, som vi er i ferd med å få på plass. Vi får altså to leger ved Hegren legesenter fremover.

Memunat har praktisert som allmennlege og har vært vikar ved to av legesentrene på Karmøy.

Vi ønsker legene velkommen til Tysvær!