Ved prosjektavdelinga er det ledig 2 stillingar som prosjektleiar bygg og prosjektleiar anlegg. 

Prosjektavdelinga i Tysvær kommune har ansvaret for kommunen sine investeringsprosjekt; planlegging og bygging av kommunale bygg og kommunalteknisk anlegg som vann- og avløpsanlegg, kommunale vegar, parkeringsområde og idrettsanlegg.

Les meir og søk på stillinga prosjektleiar anlegg her

Les meir og søk på stillinga prosjektleiar bygg her

 

prosjektleiarar