Tildelingskontoret har kontor i 2. etasje på Aksdal Senter, tidligere lensmannskontoret.

Dette er midlertidige lokaler i påvente av mer egnede lokaler. Kontoret er dessverre ikke universelt tilrettelagt, dvs. at det mangler trappeheis.

Dersom du som bruker eller pårørende ønsker en samtale med saksbehandler på Tildelingskontoret, legger vi til rette for dette, eksempelvis ved å gjennomføre møtet på Rådhuset.