På grunn av nødvendig omkobling av vannledninger, blir vannet stengt onsdag 26. februar 2020 fra kl. 9:00 til kl. 13:00.

Dette gjelder de som har kommunalt vann på strekningen Eikelunden - Apalvik på Førland.

Når vannet kommer tilbake kan det være missfarget og inneholde luft, dette er ikke helseskadelig. Vi beklager ulempene dette medfører.

Ta kontakt med vakttelefon 95092219 ved eventuelle spørsmål.