Det vil være oppstart på bygging av ny parkeringsplass i Aksdal sør for E134 i uke 46.

Området som blir brukt til parkering (merket med pil) for turgåere rundt Bongsatjørn vil bli stengt mens byggearbeidet pågår.

Anleggsperioden er beregnet fra 11. nov. til 31. jan 2020.

anleggsarbeid
Kartet viser plassering av ny parkeringsplass