Tidvis stenging av Førresfjorden 11-15. mai

I perioden 11 - 15. mai vil Aibel og Equinor gjennomføre en omfattende løfteoperasjon utenfor Gismarvik Base i Førresfjorden. Av sikkerhetshensyn må de tidvis stenge fjorden for småbåttrafikk i dette tidsrommet.

Det vil være mulig å kjøre gjennom Røyksundkanalen og sør for Fosen, med høydebegrensning på 13 meter. Aibel vil sette opp konvoier gjennom sikkerhetssektoren på fastsatte tider.

Her finner du oppdatert informasjon og tidspunkter for når de vil kunne slippe småbåter gjennom.

Av sikkerhetsmessige årsaker ber de om at ingen uautoriserte dronefartøy beveger seg innenfor sikkerhetssonen.