Torsdag 12.april, kl 19.00 blir det arrangert temakveld om naturmangfold på Haugalandet på biblioteket i Tysvær. 


Siri Vatsø Haugum og Arnt Kvinnesland er gjester.
Vatsø Haugum er stipendiat i plantesamfunnsøkologi ved universitet i Bergen, og forsker på kystlynghei og hvordan klima og bruksendringer påvirker denne naturtypen. Hun vil forteller om hvilke arter som finnes i tilknytning til kystlyngheiene og hvordan og hvorfor vi skal ta vare på kystlyngheia. Tidligere naturvernkonsulent i Karmøy kommune Arnt Kvinnesland forteller fra boka «Karmøy sjølangs – liv og landskap langs en ytterkyst», som han ga ut i 2016. Boka er en reise i det biologiske mangfoldet langs kystlinjen av Karmøy. Han har også tidligere gitt ut boken «Karmøys fugler».

Sjekk gjerne ut arrangementet på facebook facebook32


Velkommen til en inspirerende og informativ kveld om litt av vårt lokale naturmangfold! Gratis inngang.

Bilde sauer

Kvelden blir arrangert av miljøsamarbeidet Karmøy, Haugesund, Tysvær og Bokn, i samarbeid med Tysvær folkebibliotek.