Det skal utføres tømmerhogst og skogsarbeider langs turstien opp til Himakånå i Nedstrand. Arbeidet vil starte i uke 43 og pågå ca en måned. Turstien vil i denne perioden være stengt.