På grunn av omkopling på vannledningen så blir vannet borte i Nedstrand mandag 14/5-18 fra klokka 0900 -1400.

Det er sendt ut varsling på telefon/sms til aktuelle innbyggarar via Varsling 24.

Dersom du ikke har fått varsel, må du oppdtatere kontaktinformasjonen din på https://www.varslemeg.no