Det har ikke vært registrert nye smittetilfeller i Tysvær kommune den siste uken.

Vi oppfordrer som alltid om å ha lav terskel for å teste seg, også ved milde symptom.

Tysvær kommune er på såkalt risikonivå 1 i forhold til smittesituasjonen, noe som betyr at man har lite smitte og kontroll. Vi forholder oss som tidligere til nasjonale regler og anbefalinger.

Oppfordring om varsomhet

23. januar oppfordret Tysvær kommune om varsomhet i forbindelse med kraftige smittetiltak i flere kommuner på Østlandet på grunn av utbrudd med ulike virusmutasjoner. Nå er også flere kommuner i Vestland nedstengt, og Tysvær kommune oppfordrer til økt varsomhet til alle som har vært i disse områdene eller som har fått besøk derfra.

Les her hvilke kommuner som omfattes av strenge tiltak og som det er knyttet spesiell risiko til; https://www.helsenorge.no/koronavirus/

Vi minner om at unødvendige innenlandsreiser frarådes generelt sett, og vi ber om spesielt varsomhet ved nødvendige reiser til og fra disse områder.

Besøk på sykehjem

Besøk på sykehjem i Tysvær frarådes de første 10 dagene etter hjemkomst hvis man har vært i en av de berørte kommunene i forbindelse utbrudd med ulike virusmutasjoner.

En gladnyhet som gjelder fra i dag 8.februar er at smittevernsrådene for besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner er endret, og det åpnes for mer besøk og fysisk kontakt på sykehjem enn tidligere. Dette med bakgrunn i at de aller fleste sykehjemsbeboere nå er fullvaksinerte, og om kort tid er beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de skulle bli smittet av koronaviruset. Det er fortsatt slik at det er strenge restriksjoner for besøk og mange av de etablerte rutinene ved besøk vil opprettholdes i tråd med veilederen. 

Ta derfor kontakt med det sykehjemmet du ønsker å besøke og du vil få veiledning om hvordan besøk kan gjennomføres videre.

 

CIVID 19