Nye nasjonale oppdateringer

Regjeringen har besluttet å videreføre de omfattende tiltakene som ble iverksatt 12. mars med visse justeringer til og med 13. april, for å slå ned koronaepidemien i Norge. 

Oppsummert noen av de viktige tiltakene:

  • De strenge hygienetiltakene fortsetter. Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken. Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.
  • Alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter og andre utdanningsinstitusjoner holder stengt. Barnehagebarn og skolebarn med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole.
  • Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede (smittekarantene) videreføres.
  • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.
  • Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.
  • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand, holdes stengt.
  • Treningssentre, svømmehaller, badeland og liknende holder stengt.
  • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende holder stengt.
  • Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes.
  • Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Les mer her

Lokale forhold

Teknisk

Presisering om bruk av hytter og fritidseiendom

Forbudet mot å reise på hytta blir altså videreført frem til 13. april, og det blir da ingen hyttepåske i Norge i 2020. Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon til bruk av hytter og fritidseiendom. Det oppfordres derfor om at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak. Unntakene fremkommer tydelig i forskriften om dette. Hytteforbudet er absolutt, med det ene unntaket for personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av koronaviruset. Dette skal det ikke søkes om, men de familier det gjelder kan benytte hytte/fritidseiendom i Tysvær. 

Bakgrunnen for forbudet er at helsetjenesten ikke har kapasitet til å ta hånd om hyttebeboere i tillegg til egne innbyggere i forbindelse med pandemien, samt at det er et generelt råd å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Forskriften presiserer at det kun er strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader som tillates. Alt annet må vente til etter forbudet er opphevet. Vi har stor forståelse for at dette kan være krevende for alle som vil på hytta i Tysvær, og vi gleder oss til å ta imot alle hytteeiere når denne perioden er over. 


Oppvekst og kultur

Kommunen har den siste tiden fått en del dispensasjonssøknader i forbindelse med organisert idrettsaktivitet. Det presiseres at det nasjonale forbudet om organisert idrettsaktivitet ikke gir åpning for dispensasjonssøknader.

Helse og mestring

Koronasykehjemmet som er et samarbeid mellom kommunene Tysvær, Sveio og Bokn, er klar til å ta imot aktuelle pasienter. Les mer om avdelingen og se bilder her

 

Tysvær logo black