Lokale forhold

Teknisk

Presisering om bruk av campingplasser og bobil i Tysvær kommune 

Tysvær kommune, sammen med Vindafjord kommune har en sterk anbefaling om at ikke campingplasser benyttes i denne situasjonen vi er inne i. Det er ulike smittekilder på små og store campingplasser, og vi ber om at campingeiere og gjester forholder seg til disse anbefalingene for å unngå smittespredning. Det vil bli vurdert stenging av campingplasser dersom oppfordringen ikke følges opp. Det er likevel mulig å dra på dagsbesøk f.eks. for å utføre nødvendig vedlikehold eller mindre bygningsteknisk arbeid, så lenge de til enhver tid gjeldende smitteregler blir fulgt.

Denne sterke anbefalingen gjelder også for bobiler, både på campingplasser og andre steder (som båthavner). 

Stenging av sanitæranlegg

På grunn av koronaepidemien stenges også nå alle felles sanitæranlegg i kommunen. Dette gjelder blant annet på Sandbekken, Svebakken, Leirå og båthavna i Nedstrand. Friluftsrådet Vest har også stengt alle sine toalett- og servicebygg.

Vi oppfordrer også sjøturister om å ikke samle seg i båthavner, og å overholde myndighetenes smittevernsanbefalinger.

Oppvekst og kultur

Stenging av tursti til Himakånå 

Tysvær kommune har bestemt at turvegen til Himakånå stenges blir inntil videre på grunn av pågående anleggsarbeid og fare for koronaspredning. Kommunen vil komme tilbake med informasjon om når turvegen åpnes igjen.

Dette betyr ikke at turmålet Himakånå stenges - man kan fortsatt nå dette flotte turmålet, men da via Gurigjerde.

Tysvær kommune har en rekke tilgjengelige turområder i hele kommunen og vi anbefaler å sjekke ut disse på www.ut.no eller www.telltur.no. Å gå tur er positivt for folkehelsen og en viktig aktivitet for mange, spesielt også i forbindelse med koronasituasjonen. Vi oppfordrer til fysisk aktivitet men husk å holde minst en meter avstand til andre.