Det har vært registrert to nye smittetilfeller med Covid-19 i Tysvær kommune den siste uken. Tilfellene blir beregnet som importsmitte, og er ikke koblet til det pågående utbruddet i Haugesund kommune.

Vi oppfordrer som alltid om å ha lav terskel for å teste seg, også ved milde symptom. Det har vært god pågang for testing de siste ukene, med rundt 200-250 tester per uke.

Tysvær kommune er på såkalt risikonivå 1 i forhold til smittesituasjonen, noe som betyr at man har lite smitte og kontroll. Vi forholder oss som tidligere til nasjonale regler og anbefalinger, bortsett fra nye lokale anbefalinger om arrangement.

Lokale smittevernstiltak

Lokale anbefalinger om smittevern for Haugalandet bo- og arbeidsmarkedsregion gjeldende i tidsrommet 23.02.21-01.03.21:

Fra tirsdag 23.02.21 vil det være noen lettelser i nasjonale vedtak og anbefalinger om smittevern. På grunn av det pågående utbruddet i Haugesund ønsker kommunene Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Bokn, Utsira og Vindafjord at vi som region utsetter arrangement og private sammenkomster på offentlig sted som samler flere enn 10 personer innendørs.

Lokale anbefalinger for 23.02.21-01.03.21 blir som følger:

•            Arrangement og private sammenkomster innendørs på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 10 personer.

•            Begravelse og bisettelse kan gjennomføres med inntil 50 personer.

•            Arrangement innendørs med inntil 100 personer i fastmonterte seter er tillatt.

Dette betyr at den nasjonale lettelsen om inntil 100 personer på «tilviste plasser» ikke gjelder for vår region frem til 01.03.21

Nye nasjonale regler og anbefalinger

Regjeringen varslet før helgen om hvilke nasjonale regler og anbefalinger som blir videreført og hva som skal lettes på. Endringene gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 23. februar, og regjeringen vil gjøre en ny vurdering av tiltakene i midten av mars. Oppsummert videreføres de fleste tiltak, men det blir noen lettelser for barn, unge og studenter. Les mer om de nasjonale reglene og anbefalingene her

Status vaksinering

Når denne uken er over er det totalt satt over 700 vaksinedoser av BioNTech/Pfizer vaksinen og 100 vaksinedoser av AstraZeneca vaksinen.

Det er fortsatt gruppene innbyggere 75-84 år samt utvalgte helsepersonell som vaksineres for tiden. Det tas også kontakt med innbyggere over 85 år som ikke har svart på telefon og lignende, for å sikre at alle i denne aldersgruppen som ønsker vaksine får tilbud om det.

Mer og oppdatert informasjon om korona i Tysvær finner du her

CIVID 19