Med bakgrunn i situasjonen der en ansatt i hjemmetjenesten i Tysvær kommune fikk påvist Covid-19 smitte forrige uke, er det gjort et omfattende smittesporingsarbeid og oppfølging av aktuelle ansatte og innbyggere. Nå er alle prøvesvarene kommet, og samtlige prøver er negative. Dette er gode nyheter!

Kampen mot viruset pågår fortsatt, og Tysvær kommune vil minne om at de nasjonale smittevernsreglene fremdeles er gjeldene.

 

HAR DU SPØRSMÅL OM TESTING eller andre helsespørsmål?
Ta kontakt med fastlegen din. Legevakt kontaktes ved behov for akutt legehjelp etter kl. 15.30 og i helgene.
For andre korona relaterte spørsmål, kan du ringe Tysvær kommune sin korona-telefon 52 75 74 00.

Åpningstider Korona-telefon:
Mandag - fredag 08:30-11:00 og 12:00-15:00
Lørdag og søndag: stengt

 

Håndsprit