I Tysvær kommune er det siste uken påvist to nye smittetilfeller med koronaviruset. 

Begge tilfellene har kjente smitteveier, og er relatert til reiser. Begge tilfellene var i karantene når viruset ble påvist, og det har dermed vært begrenset smittesporing knyttet til disse tilfellene.

Følg de nasjonale anbefalingene!

Det er veldig viktig at vi alle følger de gode rådene fra helsemyndighetene for å unngå smittespredning. Vask hender, hold avstand, hold deg hjemme når du har luftveissymptom og begrens antall personer du har nærkontakt med. Følg regler for karantene og isolasjon.

Sammenkomster og arrangement

Vi minner igjen om anbefalingene og reglene som gjelder for sammenkomster og arrangement;

Anbefaling:

  • Private sammenkomster i eget hjem= Inntil 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen. Dersom alle gjestene er fra samme husstand eller fra samme barnehage- eller barneskolekohort, kan man være flere

Forskriftsfestede krav og bestemmelser:

  • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler= Inntil 20 personer
  • Arrangementer innendørs uten fastmonterte seter= Opptil 50 personer
  • Arrangementer innendørs med fastmonterte seter= Inntil 200 personer
  • Arrangementer utendørs uten fastmonterte seter= Inntil 200 personer
  • Arrangementer utendørs med fastmonterte seter= Inntil 600 personer, i grupper på inntil 200 personer

Skal du arrangere noe, anbefaler vi på det sterkeste å gjennomføre en risikovurdering for arrangement. Les mer om dette og andre regler og anbefalinger om arrangement her; https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Besøk på helseinstitusjoner

Det er et viktig mål å unngå smitte i helseinstitusjoner og hos sårbare grupper. Det er dramatisk om det skulle komme smitte inn på sykehjem. Tysvær kommune har følgende praksis knyttet til besøk på våre sykehjem; https://www.tysver.kommune.no/coronavirus/koronavirus/koronavirus#besok-pa-sykehjem.

Har du vært i områder med høy smitte eller i andre situasjoner med høy smittefare ber vi deg om å utsette besøket i 10 dager for å forebygge eventuell smittespredning. Det er for tiden høyt smittepress i nabokommuner blant annet, og vi er svært opptatt av å redusere faren for å få smittesituasjoner på kommunens sykehjem.

Vi oppfordrer også alle som har pårørende på kommunens sykehjem om å bidra til å redusere antall nærkontakter for beboerne, på lik linje med befolkningen. Vi forstår at det er viktig både for beboere og pårørende å få være sammen i denne krevende tiden, og at vi sammen finner de gode løsningene for sikre både smittevern og god livskvalitet i de enkelte tilfellene.

covid 19 4975604 640