Det har ikke vært registrert nye smittetilfeller i Tysvær kommune den siste uken. Vi er glade for at smittesituasjonen på Haugalandet er under kontroll for tiden, men minner som alltid om at denne kan endres raskt. Vi oppfordrer til å etterleve regler og anbefalinger fra myndighetene, med nye endringer fra 18. januar og inntil videre.

Regjeringens oppdaterte regler og anbefalinger

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Det nasjonale tiltaksnivået for skoler nedjusteres til gult nivå, og lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke, men alle bør begrense sosial kontakt. Tysvær kommune følger nasjonale anbefalinger og har ikke egne regler utover dette. Les siste nytt; https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/Koronavirus