Med bakgrunn i situasjonen der en ansatt i hjemmetjenesten i Tysvær kommune fikk påvist covid-19 smitte denne uken, er det gjort et omfattende smittesporingsarbeid og oppfølging av aktuelle ansatte og innbyggere. Mesteparten av testsvarene er nå kommet, og alle prøvene er heldigvis negative så langt. Helsetjenesten følger opp de aktuelle etter gjeldende prosedyrer og har utvidet beredskapen i situasjonen vi er inne i.

Vår felles innsats med basale smittevernsrutiner har sannsynligvis bidratt til å redusere videre smittespredning i den aktuelle situasjonen, og vi minner alle om å fortsette det gode arbeidet med å vaske hender, holde avstand på minst en meter, holde seg hjemme ved sykdom og å ta rask kontakt med fastlegen ved symptom på smitte. Dette er et fundament for god kontroll over viruset også videre.

CIVID 19