Det er i dag gjort nye vurderinger i forhold til hvordan Tysvær kommune kan bidra til å begrense smittespredning i lokalsamfunnet. Det er derfor vedtatt å gjøre ytterligere restriksjoner innen oppvekst og kultur, helse og omsorg, om utleie i/av kommunale bygg og ift. daglig drift i organisasjonen.

Om tiltak innen helse og omsorg

Institusjonene og botiltakene begrenser besøkende
Det blir i dag bestemt at man stenger institusjonene og botiltakene for «fri ferdsel», og at pårørende og besøkende skal ta kontakt for besøk pr telefon (evt. ved ankomst).

Dagtilbud blir stengt inntil videre

Tildelingskontoret
Tildelingskontoret stenger for besøkende. Møter/kontakt med innbyggere blir ivaretatt over telefon.

Om tiltak innen oppvekst og kultur

På bakgrunn av situasjonen med koronavirus er det besluttet å stenge kulturarrangement og  -aktivitet og arrangement i kommunal regi. Dette medfører at Tysværtunet kulturhus blir stengt i dag og inntil videre. Dette inkluderer også badeanlegg, kino, kulturskole og bibliotek.

Avanti ungdomsklubb, Sandbekken, biblioteket i Nedstrand, bassenget i Nedstrand og Steinsvik arena blir også stengt for aktivitet fra og med i dag.

Om utleie i/av kommunale bygg

Rådmannen har vedtatt å stenge utlån av/i alle kommunale bygg. Dette vil medføre at all aktivitet i regi av kommunen, lag og foreninger og private vil utgå. Dette inntil videre.

Om tiltak ift. ansatte i Tysvær kommune

Ansatte har fått ny og oppdatert informasjon om hvordan de skal forholde seg til deltagelse på møter, kurs og konferanser, reiser, og generell smitteverninformasjon.