Det har den siste uken vært to smittetilfeller med Covid-19 i Tysvær kommune. Den ene er relatert til smittesituasjonen i Stavanger og den andre er en elev ved Tysværvåg barne- og ungdomsskule. Smittesporing pågår og aktuelle innbyggere er satt i karantene og isolasjon.

Det ble i denne forbindelse og på grunn av smittesporinger i andre kommuner satt rekord forrige uke med over 500 tester på koronasentralen. Det er foreløpig ikke påvist smitte hos nærkontakter til de smitta i Tysvær, og det er kontroll på situasjonen per dags dato. Karantenetiden må likevel opprettholdes for de det gjelder, da man kan bli smittsom i hele karantenetiden. Dette betyr at man skal ha lav terskel for å teste seg på ny dersom man får symptomer, også ved milde symptomer.

På Haugalandet ser vi nå et økt smittetrykk, og vi minner igjen om de strenge nasjonale regler og anbefalinger som gjelder, foreløpig til 19.januar; https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/. Det er meldt at regjeringen kommer med en ny vurdering av dette i løpet av uken.

Vaksinering

Tysvær kommune vaksinerte 28 beboere ved Aksdaltunet aktivitet- og omsorgssenter forrige uke. Det var en historisk dag, og Trygve Waage (94 år) ble den første som fikk koronavaksinen i Tysvær kommune. Denne uken fortsetter vaksineringen av beboere på Aksdaltunet, Tysværtunet og Nedstrandtunet aktivitet- og omsorgssenter. Det er fortsatt få doser som kommer til Tysvær, med 40 denne uken og 15 i uke 3. Innbyggere over 85 år som er neste på prioriteringslisten vil bli direkte kontaktet av fastlegen eller koronasentralen nå fremover.

Oppdatert informasjon om vaksinering og hva den enkelte innbygger selv skal gjøre kommer på kommunens hjemmeside denne uken, og det opprettes også en egen vasksinetelefon som blir bemannet til faste tider.

 

Positiv