I Tysvær kommune er det siste uken påvist tre nye tilfeller med Covid-19 smitte. Kriseledelsen oppfordrer alle til å følge tiltakene som gjelder avstand, håndvask, og å være hjemme ved minste tegn til luftveissymptom.

De tre smittede er ikke koblet til hverandre og er i ulike aldre. Det er foreløpig usikkert hvor smittekildene er, og det jobbes videre for å kartlegge dette. Alle nærkontakter er ferdig kartlagt og kontaktet.

Det er rundt 15 ansatte i kommunen som er satt i karantene etter disse smittetilfellene. Dette innbefatter personell fra ulike tjenester i Tysvær kommune, inkludert helsepersonell. Det er ikke kjent smitte hos helsepersonell per dags dato. Kommunen har gode rutiner ved slike hendelser for å sikre forsvarlig drift.

Det er iverksatt flere tiltak i kommunal regi for å forebygge smitte som for eksempel utstrakt bruk av digitale møter. Kommunen følger nasjonale regler og anbefalinger og har ikke iverksatt lokale tiltak utover dette foreløpig.

Nye nasjonale smitteverntiltak

På grunn av en betydelig økende smittespredning nasjonalt den siste tiden, innfører Regjeringen nye nasjonale tiltak. Regler og anbefalinger handler i stor grad om å redusere sosial kontakt og holde seg hjemme, unngå unødvendige innenlandsreiser, redusert antall deltagere på sammenkomster og arrangement, regler rundt uteliv samt for karantene og reiser. Les mer om dette på https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minst-mulig-sosial-kontakt/id2783763/.

Symptom og testing

Vi minner om at Covid-19 kan gi svært lette symptomer hos enkelte. Ha derfor lav terskel for å teste deg ved nye symptomer, og hold deg deretter hjemme til prøvesvar foreligger.

Alle som er bosatt i Tysvær kommune, og er over 12 år, kan gjøre timeavtale via nettet. For de som ikke er innbyggere i kommunen, eller under 12 år, må man fortsatt ringe telefonnummer er 52 75 74 00. Dette gjelder også de som ikke har bil-transport selv, og andre som ønsker å bestille via telefon. Link til mer informasjon på kommunens hjemmeside; https://www.tysver.kommune.no/coronavirus/koronavirus/koronavirus#symptomer-og-testing-for-koronavirus

 

Koronavirus