Statusoppdatering blågrønnalger i Tysvær

Sommeren og høsten 2020 ble det påvist oppblomstring av blågrønnalger (cyanobakterier) i flere vann i Tysvær kommune. Dette var Aksdalsvatnet, Fuglavatnet, Våråvatnet og Storavatnet, Steinbruvatnet, Vatlandsvatnet, Erlandsvatnet og Storavatnet i Søre Tysvær.

Tysvær kommune vil ta nye vannprøver av disse vannene for å vurdere status knyttet til allmenn bruk. Dette blir gjort i slutten av mai og i begynnelsen av august, i forbindelse med måling av badevannskvalitet på ulike badeplasser i Tysvær kommune.

Vi ber som før om at alle som observerer synlig algeoppblomstring i vann tar kontakt med servicetorget på telefon 52 75 70 00.

Når det er påvist cyanobakterier i et vann, er det sannsynlig at man kan få en ny oppblomstring på et senere tidspunkt, på bakgrunn av forholdene i det konkrete vannet. Oppblomstringer skjer ved økende temperatur og ved tilstrekkelig tilgang på næringsstoffer. Tysvær kommune har ikke klart å finne konkrete kilder til oppblomstringene i 2020.

Vi oppfordrer derfor som tidligere innbyggere og hytteeiere som bruker disse vannene som privat drikkevannskilde om å ta regelmessige vannprøver (inkludert blågrønnalger) også videre.

Anbefalinger ved mistanke om eller påvist cyanobakterier er følgende:

  • Ikke bruk vannet som drikkevann eller til matlaging, både til mennesker og dyr
  • Bading frarådes der det er stor ansamling av cyanobakterier, altså at vannet er synlig grønt eller at siktedypet er mindre enn 0,5 meter. Dyr drikker ofte av vannet ved bading, være obs på dette.
  • Det er uvisst hvor stor mengde av algene fisk tar opp, og vi anbefaler derfor å være forsiktig med å spise fisk fra vannet.
  • Hvis man fisker i vannet er det også viktig med god rengjøring av fiskeutstyret slik at algene ikke spres med til andre fiskevann.