Statusoppdatering blågrønnalger i Tysvær

Sommeren og høsten 2020 ble det påvist oppblomstring av blågrønnalger (cyanobakterier) i flere vann i Tysvær kommune. Dette var Aksdalsvatnet, Fuglavatnet, Våråvatnet og Storavatnet, Steinbruvatnet, Vatlandsvatnet, Erlandsvatnet, Storavatnet i Søre Tysvær.

På grunn av helsefare ved bruk av vann med cyanobakterier, ble innbyggere og hytteeiere varslet i flere omganger og det ble satt opp varselskilt på aktuelle steder. Skiltene er nå tatt ned på bakgrunn av vintersesong og lite sannsynlighet for bakterievekst.

Når det er påvist cyanobakterier i et vann, er det sannsynlig at man kan få en ny oppblomstring på et senere tidspunkt, på bakgrunn av forholdene i det konkrete vannet. Oppblomstringer skjer ved økende temperatur og ved tilstrekkelig tilgang på næringsstoffer. Tysvær kommune har ikke klart å finne konkrete kilder til oppblomstringene i 2020.

Vi oppfordrer derfor innbyggere og hytteeiere som bruker disse vannene som privat drikkevannskilde om å ta regelmessige vannprøver (inkludert blågrønnalger) også videre. Tysvær kommune vil følge opp vannene når vinteren er over for å vurdere status knyttet til allmenn bruk.

Anbefalinger ved mistanke om eller påvist cyanobakterier er følgende:

  • Ikke bruk vannet som drikkevann eller til matlaging, både til mennesker og dyr
  • Bading frarådes der det er stor ansamling av cyanobakterier, altså at vannet er synlig grønt eller at siktedypet er mindre enn 0,5 meter. Dyr drikker ofte av vannet ved bading, være obs på dette.
  • Det er uvisst hvor stor mengde av algene fisk tar opp, og vi anbefaler derfor å være forsiktig med å spise fisk fra vannet.
  • Hvis man fisker i vannet er det også viktig med god rengjøring av fiskutstyret slik at algene ikke spres med til andre fiskevann.

Vi ber som før om at alle som observerer synlig algeoppblomstring i vann tar kontakt med servicetorget på telefon 52 75 70 00.