Etter at det ble påvist cyanobakterier (blågrønnalger) i Aksdalsvatnet forrige uke, er det satt i gang en rekke tiltak med mål om å sikre befolkningens helse og trygghet. Det er informert bredt ut, og mange innbyggere og andre har kontaktet kommunen med ulike spørsmål om oppblomstringen. På grunn av at vannet også benyttes som privat drikkevannskilde for noen boliger og hytter, er kommunen i direkte dialog med disse for å kartlegge situasjonen og bistå med faglige råd.

Vi anbefaler fortsatt å ikke bruke Aksdalvatnet som drikkevann og til matlaging, både til mennesker og dyr. Vannet må heller ikke brukes til bading. For de som bruker vannet som privat drikkevannskilde, har vi fått råd fra NIVA om at vann med påvist cyanobakterier kan brukes til dusjing og vasking om det er klart, lukt- og fargefritt. Vann med dypt vanninntak og god filtreing er mer sikkert å bruke enn motsatt. Det har også vært spørsmål om fisk fra vannet kan spises, og vår anbefaling er at dette ikke gjøres før vi har fått mer oversikt over vannkvaliteten.

Den første vannprøven fra forrige uke er til videre analysering for toksiner (giftstoffer) hos NIVA (Norsk institutt for vannforskning) og svar forventes denne uken. Det samme gjelder gårsdagens vannprøver. Vi kommer med oppdaterte råd når denne foreligger.

Mandag 5. oktober ble det tatt ytterligere vannprøver fra ulike deler av vannet samt på ulike dybder. Det ble også bli analysert for E. coli i tillegg til blågrønnalger, og svar på denne viser i dag at det er funn av E. coli på alle målepunkter. Mengden som er funnet er naturlige nivåer av det som kan forventes i Aksdalsvatnet. Vi anbefaler alle private drikkevannseiere om å ha tilstrekkelig filtrering/rensing koblet til sitt vanninntak.

Kommunen undersøker også mulige kilder til avrenning av næringsstoffer til Aksdalsvatnet som kan ha medført oppblomstringen av blågrønnalger og E.coli.

Det kommunale drikkevannet er ikke påvirket av denne situasjonen, og de som er tilkoblet dette kan trygt drikke vannet som før.

Om cyanobakterier (blågrønnalger)

Cyanobakterier er en gruppe fotosyntetiske mikroorganismer som er karakterisert av forskjellige pigmenter. Oppblomstringer av cyanobakterier kan forårsake toksikologiske (forgiftning) og allergiske problemer. Les mer på https://www.fhi.no/publ/eldre/blagronnalger-brosjyre/

 

Blågrønnalger Aksdalsvatnet