Det er for tiden ingen med påvist koronasmitte i Tysvær, og det er vi veldig glad for. Det legges ned en stor innsats fra innbyggere, næringslivet, frivilligheten og det offentlige for å forebygge smitte så godt det lar seg gjøre, og vi er veldig takknemlige for den jobben alle gjør hver eneste dag.

Test deg

Det er mange som har behov for og ønsker å teste seg for koronaviruset til enhver tid, og det er stor aktivitet på koronasentralen. Det er testet rundt 200 Tysværbuer i uka de siste ukene. Tysvær kommune har god testkapasitet, og er godt innenfor de nasjonale myndigheter sin anbefaling om å kunne teste 1,5 % av innbyggerne i en normalsituasjon som nå. Det er noen dager det kan være litt ventetid på telefon på grunn av stor pågang, og vi ber om forståelse for dette.

Vi oppfordrer som tidligere alle som har behov for å teste seg om å ta kontakt med koronasentralen på telefon 52 75 74 00. Åpningstidene på telefonen er mandag til fredag kl. 08.30-11:00 og 12:00-15.00.

På nasjonalt nivå, har om lag 0,4 % av testene som er gjennomført vært positive. Det vil si at vi fortsatt har en lav spredning av Covid-19 i befolkningen.

 

koronasentralen