Status blågrønnalger Våråvatnet

Tysvær kommune meldte 26.juni om mistanke om oppblomstring av blågrønnalger i Våråvatnet på Nes. Dette etter tips fra publikum. 

På bakgrunn av at det ved tidligere anledninger har vært påvist blågrønnalger i dette vannet, har Tysvær kommune vurdert det slik at det er sannsynlig at dette er tilfellet i år også og har derfor satt opp varselskilt. 

Anbefalinger ved mistanke om eller påvist oppblomstring av cyanobakterier er følgende:

  • Ikke bruk vannet som drikkevann eller til matlaging, både til mennesker og dyr
  • Bading frarådes der det er stor ansamling av cyanobakterier, altså at vannet er synlig grønt eller at siktedypet er mindre enn 0,5 meter. Dyr drikker ofte av vannet ved bading, være obs på dette.
  • Det er uvisst hvor stor mengde av algene fisk tar opp, og vi anbefaler derfor å være forsiktig med å spise fisk fra vannet.
  • Hvis man fisker i vannet er det også viktig med god rengjøring av fiskeutstyret slik at algene ikke spres med til andre fiskevann.

Mer informasjon om blågrønnalger:

Algeoppblomstring i vann (FHI)

Informasjonsbrosjyre blågrønnalger

Smittevernveileder blågrønnalger (FHI)