Status blågrønnalger Aksdalsvatnet

Det er nå påvist oppblomstring av blågrønnalger (cyanobakterier) i Aksdalsvatnet. Prøven ble tatt 29.juni i området langs turveien mellom Skeiseid og Eikeskog.

Det har i tillegg kommet inn flere tips den siste uken om grønt vann flere ulike steder langs Aksdalsvatnet, og kommunen har også foretatt befaring og sett synlig grønt vann. Det er derfor sannsynlig at det nå er oppblomstring av blågrønnalger i store deler av vannet, og kommunen går derfor ut med advarsel om bruk av vannet på samme måte som i fjor.

Anbefalinger ved mistanke om eller påvist oppblomstring av cyanobakterier er følgende:

  • Ikke bruk vannet som drikkevann eller til matlaging, både til mennesker og dyr
  • Bading frarådes der det er stor ansamling av cyanobakterier, altså at vannet er synlig grønt eller at siktedypet er mindre enn 0,5 meter. Dyr drikker ofte av vannet ved bading, være obs på dette.
  • Det er uvisst hvor stor mengde av algene fisk tar opp, og vi anbefaler derfor å være forsiktig med å spise fisk fra vannet.
  • Hvis man fisker i vannet er det også viktig med god rengjøring av fiskeutstyret slik at algene ikke spres med til andre fiskevann.

Vi oppfordrer som tidligere innbyggere og hytteeiere som bruker vannet som privat drikkevannskilde om å ta regelmessige vannprøver (inkludert blågrønnalger).

Mer informasjon om blågrønnalger:

Algeoppblomstring i vann (FHI)

Informasjonsbrosjyre blågrønnalger

Smittevernveileder blågrønnalger (FHI)

Tysvær kommune vil sette opp varselskilt på utvalgte steder langs vannet og sende ut SMS varsel til de som bruker vannet som privat drikkevannskilde. 

Klikk for stort bilde