Spørreundersøkelse om kurs for førstegangsforeldre

Tysvær, Karmøy, Vindafjord, Sauda og Haugesund skal fra 2021 bygge opp tilbud i hver kommune hvor alle førstegangsforeldre skal få mulighet for å delta på foreldrekurs i gruppe i løpet av barnets tre første leveår. I den forbindelse ønsker vi tilbakemelding fra foreldre om hvordan vi kan legge tilbudet best mulig til rette for dere. 

Kurset heter Circle of Security – Parenting (COS-P), eller kurs i Trygghetssirkelen. Kurset går over åtte uker, med en samling på 1,5 time hver uke. Det vil være 8-10 foreldre på hvert kurs, og to kursholdere. Kurset skal hjelpe foreldre til å forstå barnet sitt, hvordan man kan legge til rette for god støtte og utvikling for barnet, og hvordan man som forelder kan takle vanskelige situasjoner som oppstår. Målet er at foreldre skal kjenne seg tryggere i foreldrerollen og få et best mulig forhold til barnet sitt, som er viktig for trygghet, glede og sunn utvikling hos barnet. Vi håper og tror at foreldre vil oppleve at kurset er kjekt og nyttig.

Vi setter stor pris på din tilbakemelding!

Link til spørreundersøkelsen (som er anonym)