Sommeraktiviteter i Tysvær

I samarbeid med Tysvær Bygdeblad gir Tysvær kommune ut et magasin, "Sommar i Tysvær", hvor vi ønsker å samle alle kommunens sommeraktiviteter. Tysvær kommune har også satt av 50.000 til sommeraktivitetsmidler som man kan søke om innen 15. mai 2023. Les mer om hvordan du kan få din aktivitet på trykk i sommermagasinet og hvordan du søker om midler til din sommeraktivitet.

Sommeraktivitetsmidler 2023

Kriterier:

  • Maks 5000,- per aktivitet.
  • Aktiviteten/arrangementet vises i sommeravisen.
  • Åpent for alle.
  • Gratis eller lavkost aktiviteter blir prioritert.
  • I søknaden skal det være beskrevet: Når, hvor, hva er aktiviteten/arrangementet, hvor mange er ventet å delta og hvem målgruppen er. 

Send søknaden til e-post post@tysver.kommune.no, og merk den med "Sommeraktivitetsmidler 2023". Søknadsfrist for sommeraktivitetsmidler er mandag 15. mai 2023

Aktivitet og arrangement på trykk i sommermagasinet "Sommar i Tysvær"

Sommermagasinet skal være til glede for hele Tysvær og vil gå ut til alle husstander 8. juni. I tillegg vil det ligge på butikker og på biblioteket gjennom hele sommeren. 

Har du en aktivitet eller et arrangement som du ønsker få ut til alle i Tysvær? Det kan være fotballskole, åpent galleri, turløyper, frisbeegolf, søndagsmiddag, St. Hans feiring, foredrag, konserter, teater med mer.

Send inn din aktivitet til Tysvær Bygdeblad v/Alf Einar Kvalavåg på e-post: post@tysver-bygdeblad.no

Rekruttering av frivillige til sommeraktivitet

Har du en sommeraktivitet hvor du ønsker å rekruttere frivillige til å delta på? For eksempel; trygge voksne til å holde åpen en hall, kjøkkentjeneste til fotballskole, hjelp til markedsføring av en aktivitet på sosiale medier med mer. Send det inn og oppdraget vil bli publisert i sommermagasinet.

Frist for å melde inn aktivitet eller arrangement til sommermagasinet er 21. mai 2023. 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Grethe Vangsnes, daglig leder Tysvær Frivilligsentral.
E-post: grethe.vangsnes@tysver.kommune.no