Årets sommerferie går nå mot slutten, og man ser en bekymringsfull økning i antall smittede i Norge som følge av mer reisevirksomhet og sosiale sammenkomster.

Det er igjen tid for å brette opp ermene og sikre at vi reduserer risikoen for lokale utbrudd i Tysvær i tiden som kommer.

Følg nasjonale anbefalinger og test deg

Noe av det viktigeste du kan gjøre for å bidra i dugnaden mot koronaviruset er å følge de nasjonale anbefalingene om smittevern. Dette er som kjent å holde minst en meter avstand til andre, vaske hender eller bruke hånddesinfeksjonsmidler, holde deg hjemme ved symptom på covid-19 og teste deg dersom du mistenker Covid-19.

Det er helt sentralt i forebygging av videre spredning av viruset at de som blir syke blir oppdaget og satt i isolasjon, og smitteoppsporing blir satt i gang så raskt som mulig. Det er svært lav terskel for å teste seg i Tysvær, og vi oppfordrer alle som mistenker at de er smittet om å ta kontakt med koronasentralen på telefon 52 75 74 00. Legevakt kan kontaktes ved behov for akutt legehjelp etter kl. 15.30 og i helgene.

Reiser

Utenriksdepartementet fraråder nå alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Selv om det er gjort unntak for områder i Schengen og EØS med tilfredsstillende lav smitte (såkalte grønne land), anbefaler likevel regjeringen at norske borgere unngår unødvendige reiser til utlandet. Disse reiserådene skal redusere faren for at personer bosatt i Norge blir smittet i utlandet og at reisende tar med seg smitte til Norge.

Alle reisende fra land/områder med høy smitte (røde land) må i reisekarantene i 10 døgn.

Vi oppfordrer alle innbyggere og andre som oppholder seg i Tysvær til å følge ekstra nøye med på helsetilstanden sin etter hjemkomst fra utlandet, inkludert såkalte grønne land og regioner. Ha lav terskel for å ta kontakt med lokal koronasentral for å teste deg hvis du mistenker covid-19.

Sosiale arrangement

På denne tiden av året er det tradisjonelt mange arrangement som skal gjennomføres, blant annet konfirmasjoner. Det er kommet endel spørsmål til kommunen om hvordan man kan arrangere ulike sammenkomster, og Folkehelseinstituttet har nylig publisert en oppdatert påminning om hvordan slike arrangement skal gjennomføres. Det er de samme reglene som gjelder nå som tidligere. Arrangement på offentlig sted og med ansvarlig arrangør kan maksimalt være 200 personer. Private arrangement kan maksimalt være på 20 personer. Forøvrig gjelder anbefalingene om ulike smittevernstiltak og det å føre gode gjestelister som kan være sentrale ved eventuell smittesporing. Les mer på https://www.fhi.no/nyheter/2020/minner-om-smittevrnreglene-for-arrangementer/

 

coronavirus 4936055