Søknadsfrist til hovedopptaket er 15. februar 2021

Tysvær kommune har 7 kommunale og 3 private barnehager. Barnehagene har samordnet opptak.

Du kan søke om barnehageplass i kommunens søknadsportal her

Les mer om søknadsprosessen og opptaket her

 

Barnehage opptak 2021