Tysvær kommune har 7 kommunale og 3 private barnehager. Barnehagene har samordnet opptak

Du kan søke om barnehageplass i kommunens søknadsportal her

Du finner mer informasjon om søknadsprosessen og opptaket her

Søknadsfrist til hovedopptaket er 15. februar 2020

Du finner mer informasjon om den enkelte barnehage her

 

nursery