Snø og glatte veier

Vi har for tiden et flott vintervær i Tysvær kommune. Men med kulden kommer også ofte snø og glatte veier.

I Tysvær kommune har vi om lag 124 km kommunal vei, gang-/sykkelvei og fortau, samt offentlige steder og torg som skal ha vintervedlikehold. Dette er et tidkrevende arbeid, men våre ansatte står på til alle tider for å sørge for at fremkommeligheten blir så trygg som mulig.

Her kan du lese mer om hvor vi har brøytet, hvilke prioriteringer vi gjør og hva som er ditt ansvar som huseier

Strøsand

Det blir ikke saltet eller strødd over alt, men vi har gratis strøsand som du kan hente ved rådhuset. I tillegg har vi mange strøkasser rundt omkring i kommunen, og her er en oversikt over hvor disse er plassert

For mer informasjon, kontakt Servicetorget på 52 75 70 00, eller ring vår vakttelefon for vinterberedskap på 950 92 777.

 

Vinter i Tysvær ©Tysvær kommune - Klikk for stort bilde