Det nye viruset har nå fått navnet SARS-CoV-2, og kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I de fleste tilfeller har det kun gitt mild sykdom. Det rapporteres også om enkelte tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall, og da hovedsakelig hos eldre med kronisk sykdom. De fleste som blir smittet, vil få symptomer som minner om en vanlig influensa eller vanlig forkjølelse.

Kommunen følger råd fra sentrale myndigheter. Mistenker en smitte, skal en først ringe til fastlegen eller legevakten på 116 117. Dette gjelder for personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter at de har kommet hjem fra områder med pågående spredning. Det gjelder også for personer som har hatt nærkontakt med en person som har fått påvist viruset.

Råd for å forebygge smitte
• Papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk og vask hendene.
• Bruk albukroken når du hoster eller nyser og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
• Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
• Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke mulig, for eksempel på reise.

Kommunen er godt forberedt
Vi følger med på situasjonen og følger rådene fra nasjonale myndigheter.

Smitter mellom mennesker
Sykdommen smitter mellom mennesker, og det er sett smitte til helsepersonell og andre nærkontakter. Den smitter som ved forkjølelse og influensa ved at viruset overføres fra luftveiene til en syk person og over til en annen. Det skjer på tre måter: at man hoster eller nyser slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn, ved direkte kontakt at den syke har det på hendene og smitter andre, eller ved indirekte kontakt der viruset er blitt overført til inventar og andre tar på dette.

Det er usikkert hvor lang tid det tar fra man er smittet til man ser symptomene, men Verdens helseorganisasjonen anslår at det tar rundt 5–6 dager, men at det kan variere mellom 0–14 dager.

Symptomene
Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Feber har vært rapportert som et vanlig symptom på infeksjon.
Sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom. En del har blitt diagnostisert med lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen. Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer. Informasjon om risikofaktorer hos de syke er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer.
Det finnes pr i dag ingen spesifikk behandling mot sykdommen.

Eldre med kronisk sykdom mest utsatt
De fleste som blir smittet vil trolig få luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse. Med den kunnskapen vi har så langt, ser det ut til at eldre personer (>65 år) og personer med underliggende kronisk sykdom, har høyest risiko for alvorlig forløp av covid-19-infeksjon. Vi har per i dag ikke kjennskap til andre risikogrupper. Andel barn som er rapportert med påvist infeksjon, har så langt vært lav, skriver Folkehelseinstituttet på sin hjemmeside.

Følg med på https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ for videre råd og informasjon.