Skal du søke barnehageplass?

Søknadsfristen for hovedopptaket til barnehage er 15. februar 2023.

Tysvær kommune har 7 kommunale og 3 private barnehager, som har samordnet opptak.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 15. februar. For å være en del av hovedopptaket må ønsket oppstartdato være seinest 30. november samme år.

For å kunne søke barnehageplass må barnet ha et personnummer.

Les mer om hvordan du søker her